Το έθιμο της "καλαντήρας"

Το Σάββατο του Λαζάρου τα παιδιά του σχολείου γυρίζουν την «καλαντήρα». Πρόκειται για έθιμο που κρατάει από την αρχαιότητα (ειρησιώνη για τους Αθηναίους, χελιδώνισμα για τους κατοίκους της Ρόδου) και διατηρείται με παραλλαγές σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Στόχος ήταν και είναι η συγκέντρωση χρημάτων. Τα παιδιά γυρνούσαν από πόρτα σε πόρτα και οι νοικοκυρές έβαζαν στο καλάθι αυγά (για τους δασκάλους) και κουλούρια (για τα ίδια), ενώ στον δίσκο τοποθετούσαν χρήματα για το ταμείο της μονής της Παναγίας της Σπηλιανής που κάλυπτε τα έξοδα του σχολείου.